Školní jídelna Horoměřice

Ceník stravy

ZŠ 7 - 10 let oběd 24 Kč měsíčně 504 Kč
ZŠ 11 - 14 let oběd 26 Kč měsíčně 546 Kč
ZŠ 15 - 18 let oběd 28 Kč měsíčně 588 Kč

Rozhodující je dosažení věku do 31. 8. aktuálního školního roku.

MŠ 3 - 6 let celodenní 42 Kč měsíčně 882 Kč
MŠ 7 let + (děti s odkladem) celodenní 44 Kč měsíčně 924 Kč

Rozhodující je dosažení věku do 31. 8. aktuálního školního roku.