Školní jídelna Horoměřice

Aktuality

Prezenční výuka

Strava pro žáky na prezenční výuce je automaticky přihlášena.
V případě, že strávník nebude docházet je nutné oběd odhlásit.
V období prezenční výuky nelze obědy vyzvedávat.

Distanční výuka

Strava pro žáky na distanční výuce je automaticky odhlášena.
Výdej dotované stravy (pro přihlášené strávníky), probíhá v těchto časech.
Žáci 1. stupeň 11.30 - 12.00
Žáci 2. stupeň 12.00 - 12.30 (dále po dohodě)
Výdej do vlastních nádob.