Školní jídelna Horoměřice

Platby

Stravné se hradí převodem na účet 181803768/0300

Při platbě je nutné uvádět variablilní symbol.

Na konto školní jídelny se hradí pouze stravné.

Ceník stravného pro jednotlivé kategorie, naleznete v provozním řádu školní jídelny.