Školní jídelna Horoměřice

Platby

Stravné se hradí převodem na účet 181803768/0300

Při platbě je nutné uvádět váš variablilní symbol.

Ceník - stravné pro jednotlivé kategorie, naleznete v jednotlivých provozních řádech školní jídelny.